Privacyverklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Opslag van de gegevens

De gegevens die ontvangen worden gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende gegevens opgeslagen op de servers van Versio.

Bewaarperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd  bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten.

Gebruik van de gegevens

De door jou ingevoerde gegevens zullen gebruikt worden voor:

  • Nieuwsbrieven: De door jou ingevoerde gegevens worden  gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven (alleen indien je hebt aangegeven dat je deze wil ontvangen). Jij kan je uitschrijven voor nieuwsbrieven door een mail te sturen naar mrssam@meesteressamantha.nl.
  • Informatie voorziening: De door jou ingevoerde voorkeuren zullen door mij geraadpleegd worden zodat ik weet waar je voorkeuren liggen.

Jouw rechten

Recht op inzage. Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij mij vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door mij een e-mail te sturen.

Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door mij. Dit doe je door mij een e-mail te sturen.

Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij mij vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit doe je door mij een e-mail te sturen.

Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij mij opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dien ik  al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit doe je door mij een e-mail te sturen.

Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat ik niet op de juiste manier met jouw gegevens omga.

Mijn plichten

Ik verwerk persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van informatie van mij via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht of overgedragen worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan ik de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met mij met anderen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Ik behoud me het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer ik dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van mij te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust per email contact op met mrssam@meesteressamantha.nl.